Category Archives: World Ertaymash Federation

WEF 3 – Nodar Kudukhashvili vs. Bakyt Bekboev

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Nodar Kudukhashvili, Georgia vs. Bakyt Bekboev, Kyrgyzstan

 

Advertisements