Category Archives: World Ertaymash Federation

WEF 3 – Nodar Kudukhashvili vs. Bakyt Bekboev

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Nodar Kudukhashvili, Georgia vs. Bakyt Bekboev, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 3 – Daniar Babakulov vs. Luiz Fernando

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Daniar Babakulov, Kyrgyzstan vs. Luiz Fernando, Brazil

 

WEF 3 – Aktilek Zhumabekuly vs. Mohamed Hassan Badawy

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Aktilek Zhumabekuly, Kyrgyzstan vs. Mohamed Hassan Badawy, Egypt

 

Advertisements

WEF 3 – Tilek Batyrov vs. Deivi Daniel Oliveira

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Tilek Batyrov, Kyrgyzstan vs. Deivi Daniel Oliveira, Brazil

 

Advertisements

WEF 3 – Myktybek Mamasaliev vs. Bakhtiyar Barotov

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Myktybek Mamasaliev, Kyrgyzstan vs. Bakhtiyar Barotov, Tajikistan

 

Advertisements

WEF 3 – Nurbek Ismailov vs. Suhrob Razimbekov

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Nurbek Ismailov, Kyrgyzstan vs. Suhrob Razimbekov, Uzbekistan

 

Advertisements

WEF 3 – Rabadan Gadzhimuradov vs. Naris Sulaymanov

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Rabadan Gadzhimuradov, Russia vs. Naris Sulaymanov, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 3 – Emilbek Uulu Ruslan vs. Suhrob Buriev

May 30th 2015, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaymash Federation 3 – Force of Nomads

Emilbek Uulu Ruslan, Kyrgyzstan vs. Suhrob Buriev, Uzbekistan

 

Advertisements