Category Archives: WEF 1

WEF 1 – Shah Bobonis vs. Aktilek Zhumabekuly

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Shah Bobonis, USA vs. Aktilek Zhumabekuly, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 1 – Rustem Mukhatov vs. Rahmanjan Muratov

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Rustem Mukhatov, Kazakhstan vs. Rahmanjan Muratov, Kyrgyzstan

 

WEF 1 – Kiamran Abbasov vs. Melisbek Abdrahmanov

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Kiamran Abbasov, Kyrgyzstan vs. Melisbek Abdrahmanov, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 1 – Samat Emilbekov vs. Erbol Otegenov

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Samat Emilbekov, Kyrgyzstan vs. Erbol Otegenov, Kazakhstan

 

Advertisements

WEF 1 – Salmoor Ergeshaliev vs. Tilek Batyrov

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Salmoor Ergeshaliev, Kyrgyzstan vs. Tilek Batyrov, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 1 – Altynbek Mamashev vs. Mursal Guseev

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Altynbek Mamashev, Kyrgyzstan vs. Mursal Guseev, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 1 – Denis Mutsnek vs. Nurbay Mirzaliev

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Denis Mutsnek, Kazakhstan vs. Nurbay Mirzaliev, Kyrgyzstan

 

Advertisements

WEF 1 – Abdulgadzhi Gaziyev vs. Ehleman Korgonbay Uulu

December 3rd 2014, Bishkek, Kyrgyzstan

World Ertaimash Kulatuu Federation 1 – Great Battle of the Nomads

Abdulgadzhi Gaziyev, Kyrgyzstan vs. Ehleman Korgonbay Uulu, Kyrgyzstan

 

Advertisements