Category Archives: Akhmat Fight Club – Grozny Battle 3

Grozny Battle 3 – Abdul-Kerim Edilov vs. Leonardo Gosling

June 13th 2015, Grozny, Russia

Akhmat Fight Club – Grozny Battle 3

Abdul-Kerim Edilov vs. Leonardo Gosling

 

Advertisements

Grozny Battle 3 – Yasubey Enomoto vs. Abubakar Vagaev

June 13th 2015, Grozny, Russia

Akhmat Fight Club – Grozny Battle 3

Yasubey Enomoto vs. Abubakar Vagaev