Tag Archives: ONE

ONE FC 28 – Huang Di Yuan vs. Ma Jia Wen

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Huang Di Yuan vs. Ma Jia Wen

 

Advertisements

ONE FC 28 – Timofey Nastyukhin vs. Yusuke Kawanago

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Timofey Nastyukhin vs. Yusuke Kawanago

 

Advertisements

ONE FC 28 – Ruel Catalan vs. Marcos Ratinho

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Ruel Catalan vs. Marcos Ratinho

 

Advertisements

ONE FC 28 – Tian Jian She vs. Huang Di Yuan

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Tian Jian She vs. Huang Di Yuan

 

Advertisements

ONE FC 28 – Biekemulati Nulijiao vs. Ma Jia Wen

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Biekemulati Nulijiao vs. Ma Jia Wen

 

Advertisements

ONE FC 28 – Li Yun Long vs. Wang Ya Yong

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Li Yun Long vs. Wang Ya Yong

 

Advertisements

ONE FC 28 – Yang Jian Bing vs. Wang Shuo

June 20th, 2015, Guangzhou, China

ONE Championship 28: Dynasty of Champions

Yang Jian Bing vs. Wang Shuo

 

Advertisements